PRIPRAVUJEME PRE VÁS


Súkromná materská škola MOTÝLIK oznamuje, že pripravuje:- nové priestory spĺňajúce náročné požiadavky smerníc EU
- nadštandardné vybavenie celej novej škôlky
- kvalitne vybavená Montessori učebňa
- špeciálna príprava predškolákov
- fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina pre predškolákov v cene školného

SMŠ Motýlik je materská škola ktorá napĺňa štátny vzdelávací program a zároveň rešpektuje jedinečnosť dieťaťa v zmysle montessori pedagogiky...

Pozrite si naše nové priestory - PRVÉ FOTKY
Súkromná materská škola Motýlik
ZÁPIS NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022


Súkromná materská
škola Motýlik

Pri parku 16/51
911 06 Trenčín - Záblatie
Mobil:
+421 910 537 946
Mapa:
klikni pre zobrazenie
ochrana osobných údajov


© 2022 Súkromná materská škola Motýlik